Výstava - vzpomínky na prusko-rakouskou válku 1866 v Záhlinicích

Vážení,
dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Vzpomínky na prusko-rakouskou válku 1866, která probíhá od 20. září do 26. října 2016 v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích. Výstava pořádaná Městem Hulín ve spolupráci s MZA v Brně – Státním okresním archivem Kroměříž se koná při příležitosti výročí 150. let od konfliktu, jež změnil podobu Evropy.

Cílem výstavy je přiblížit průběh prusko-rakouské války v Záhlinicích, jimiž prošli jak rakouští, tak i pruští vojáci. Místní obyvatelé byli povinni vojáky ubytovat a stravovat, odvádět rekvizice či poskytnout přípřež. Důležité svědectví podal František Skopalík, který během války podnikl nebezpečnou cestu po okolích obcích, při níž na vlastní oči spatřil útrapy této války. Největší pohromou byla epidemie cholery přivlečená pruskými vojáky, na kterou v Záhlinicích zemřelo bezmála 20 lidí včetně dětí. Součástí výstavy jsou rovněž informace o hřbitově vzniklém v důsledku prusko-rakouské války roku 1866 a zejména sbírka chladných a ručně palných zbraní či vyznamenání.

Výstava - vzpomínky na prusko-rakouskou válku 1866 v Záhlinicích