Výstava KROMĚŘÍŽSKO A VZNIK ČESKOSLOVENSKA 1918-2018 - radnice v Kroměříži

Od 16. 10. 2018 je na radnici v Kroměříži k vidění výstava Kroměřížsko a vznik Československa 1918–2018, kterou pořádá Státní okresní archiv Kroměříž při příležitosti 100. let od vyhlášení samostatného československého státu. Výstava informuje o událostech spojených se vznikem Československa, vyhlášení nového státu a reakcích obyvatelstva bývalých soudních okresů Kroměříž, Zdounky, Holešov a Bystřice pod Hostýnem, přičemž je zvláštní pozornost věnována městu Kroměříž a osobnosti T. G. Masaryka. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen textové panely s řadou obrázků a fotografií, ale také vystavené dobové dokumenty. Výstava je pro veřejnost otevřena do 19. 11. 2018.

Mgr. David Sobek
MZA v Brně – SOkA Kroměříž

Výstava KROMĚŘÍŽSKO A VZNIK ČESKOSLOVENSKA 1918-2018 - radnice v Kroměříži
Výstava KROMĚŘÍŽSKO A VZNIK ČESKOSLOVENSKA 1918-2018 - radnice v Kroměříži