Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

Tel.:+420 573 333 832-4
Fax: +420 573 333 835
e-mail: soka_kromeriz@mza.cz
www: http://kromeriz.mza.cz
facebook: https://www.facebook.com/okesniarchivkromeriz?fref=ts

ID DS MZA v Brně: p8caixb

 

 

            SOkA Kroměříž                                   Badatelna                               Restaurátorská dílna

 

Státní okresní archiv Kroměříž

Státní okresní archiv Kroměříž je od roku 2002 vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Jeho působnost je vymezena územím okresu Kroměříž. Archiv uchovává dokumenty z činnosti okresních institucí, dále archivní fondy měst a obcí, škol, zemědělských družstev, cechů, spolků a farních úřadů. Mimo ně vytváří a doplňuje archivní sbírky, zejména sbírku fotografií a negativů. Zvláštní část archivních dokumentů tvoří osobní fondy, vzniklé převážně kulturní a vlastivědnou činností významných osobností regionu. Pečlivě doplňovaná archivní knihovna obsahuje v současné době na 6500 svazků odborné a regionální literatury a periodik.

Činnost a poslání archivu zahrnuje několik oblastí:
■předarchivní péče a přebírání archiválií od jejich původců
■odborné zpracování archiválií a vytváření archivních pomůcek
■předkládání archiválií ke studiu a zpracování odborných rešerší
■využívání archivních dokumentů k publikační a výstavní činnosti
■péče o fyzický stav uložených archiválií, jejich konzervace a restaurování
■digitalizace archiválií pro badatelské účely
■kontrolní a metodická činnost v oblasti spisové služby, instruktáže pracovníků spisoven

 

Ředitelka

PhDr. Jitka Zezulová
tel. +420 573 333 834
e-mail: zezulova@mza.cz

Autem
Ve směru od Brna nebo z opačné strany od Hulína projedeme městem rovně po hlavní komunikaci až ke kruhovému objezdu na Náměstí Míru (z obou směrů je to je to první kruhový objezd). Z něj odbočíme směrem na Zdounky a hned po padesáti metrech doleva na ulici Velehradskou. Další kruhový objezd u Lidlu projedeme rovně, na první křižovatce za ním pak odbočíme doprava a ihned doleva. Po pravé ruce nám zůstane restaurace U lva a přímo před sebou už uvidíme budovu archivu.

GPS: 49°17'21.128"N, 17°23'25.666"E
 

Vlakem a autobusem na nádraží
Archiv je prakticky na druhém konci města, proto použijeme autobus MHD č. 4, 6 nebo 8 a vystoupíme na stanici „Zachar, u hřbitova“, která je vzdálena od archivu asi 200 metrů
 

Autobusem na Milíčovo náměstí:
Odtud se dá dojít pěšky, dáme se Jarošovou ulicí směrem od centra, na jejím konci narazíme na Velehradskou, odbočíme doleva a pokračujeme jako autem (viz výše).

 

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna)

Po: 8.00 - 17.00
St: 8.00 - 17.00