Přednáška SOkA Kroměříž - Za tajemstvím právních knih a spisů (z historie práva na Moravě)

Přednáška Za tajemstvím právních knih a spisů (z historie práva na Moravě) PhDr. Jany Janišové, Ph.D. z Palackého univerzity v Olomouci proběhne ve středu dne 29. listopadu 2017 v 17.00 hodin v přednáškovém sále MZA Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, Velehradská 4259, Kroměříž. 
Vstup je zdarma.

Srdečně Vás zveme!

Přednáška SOkA Kroměříž - Za tajemstvím právních knih a spisů (z historie práva na Moravě)