Pozvánka na školení ke spisové službě pro střední školy pořádané SOkA Kroměříž

Školení je určeno pro vedení škol a pro pracovníky odpovědné za chod spisové služby v elektronické nebo listinné podobě, tvorbu a dodržování spisových norem, příjem, evidenci a ukládání dokumentů a provádění skartačního řízení.

Kde: Kroměříž- přednáškový sál Státního okresního archivu, Velehradská 4259
Termín: 13.3.2018 a 15.3.2018   9.00 - cca 11 hod

Pozvánka na školení ke spisové službě pro střední školy pořádané SOkA Kroměříž