Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1558 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Kroměříž
Značka fondu: B-a 4
Číslo listu NAD: 93
Tématický popis fondu:

Listiny (1545-1794), protokoly o schůzích (1868-1952), pozemkové knihy (1558-1848), parcelní protokoly (1801-1899), evidence obyvatel (1850-1935), knihy obecního majetku (1805-1902), knihy policejního úřadu (1908-1919),knihy městské správy (1864-1918). Spisy: Org. a správa obce, správa obec. majetku, obecní podniky, policejní a bezpečnostní záležitosti, voj. záležitosti, živnostenské a spolkové zál., školství a osvěta, zdravotnictví a sociální péče, stavby a komunikace, zemědělské a pozemkové záležitosti. Účetní materiál.

Časový rozsah: 1506 - 1945 (1970)
Státní okresní archiv Kroměříž
Značka fondu: B-a 2
Číslo listu NAD: 91
Tématický popis fondu:

Listiny (1612-1816), kroniky (1848-1943), knihy měšťanského výboru a správní komise (1830-1946), komise měst. zastupit. (1850-1951), pozemkové knihy (1506-1948), evidence obyvatelstva (1851-1948). Spisy: úřad purkmistra , magistrát, nová spisovna (1581-1945).

Časový rozsah: 1562 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Kroměříž
Značka fondu: B-a 27
Číslo listu NAD: 116
Tématický popis fondu:

Listiny (1657-1846), kroniky (1839-1950), knihy zápisů(18671945), pozemkové knihy (1510-1885), knihy evidence obyvatelstva (1876-1948), parcelní a stavební protokoly, knihy policejního úřadu (1869-1943). Spisy: organizace a správa obce (1883-1944), správa obecního majetku (1718-1944), evidence obyvatelstva (1911-1945), policejní a bezpečnostní záležitosti (1892-1944), vojenské záležitosti (1859-1945), zdravotní a sociální péče (1885-1944),stavby a komunikace (1900-1944), školství (1886-1942). Účetní materiál (1803-1945), katastrální mapa (1870), album (1939-1945).

Časový rozsah: 1482 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Kroměříž
Značka fondu: B-a 1
Číslo listu NAD: 90
Tématický popis fondu:

Stará registratura a nová registratura. Pamětní knihy (1660-1867), pozemkové knihy (1643-1883), zápisy ze schůzí městské rady a zastupitelstva (1645-1941), knihy evidence obyvatel (1845-1949). Spisy: spory, pozůstalosti, sčítací operáty, patenty. Normálie, kriminalia, presidiální spisy, chudinské spisy, rozpočty.

Syndikovat obsah