Historie

 • 1947 rozhodnutím rady ONV je zřízen Okresní archiv v Holešově
 • 1955 zřízen Okresní archiv v Kroměříži
 • 1960 územní reorganizací dochází ke sloučení obou okresů a spojení okresních archivů. Jejich sídlem se stává holešovský zámek

 

 • 1968 prostorové problémy archivu řešeny přidělením zámeckých sklepů
 • 70.-80.léta prostorové problémy přetrvávají, archiv přebírá archiválie od původců jen v omezené míře
 • 1980 zpracována studie účelové archivní budovy v Kroměříži – stavba nerealizována
 • 1985 archivu jsou přiděleny místnosti v budově bývalé holešovské radnice, prostorové problémy na čas vyřešeny

 

 

 • 1992 objekt bývalé radnice převeden zpět do majetku města
 • 1993 město žádá uvolnění prostor v budově bývalé radnice
 • 1994 po vyhraném restitučním sporu se stává zámek majetkem soukromé osoby, vedení okresního úřadu rozhoduje o výstavbě účelové archivní budovy
 • 1995 začíná stavba archivní budovy
 • 1997 archiv se stěhuje z Holešova do novostavby archivu v Kroměříži

 

 

 • 2002 v rámci reformy státní správy se archiv stává vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně