Akce

13/03/2019 - 08:23

Dne 12. 3. 2019 se ve Státním okresním archivu Kroměříž uskutečnilo školení pro obecní a městské úřady ke spisové službě, kterého se ujala ředitelka archivu PhDr. Jitka Zezulová a archivářka Mgr. Martina Šlancarová. Děkujeme za hojnou účast! Další školení proběhne ve čtvrtek 14. 3. 2019.