Státní okresní archiv Kroměříž

Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

Tel.:+420 573 333 832-4
Fax: +420 573 333 835
e-mail: soka_kromeriz@mza.cz
www: http://kromeriz.mza.cz
facebook: https://www.facebook.com/okesniarchivkromeriz?fref=ts

ID DS MZA v Brně: p8caixb